Wisła warszawska
locja wraz z podejściami do brzegu
na Android i IOS
locja wisły warszawskiej

PrzeWODNIK nawigacyjny po Wiśle warszawskiej

.

W związku z ciągłym rozwojem warszawskiej Wisły przekazujemy nowe narzędzie do bezpiecznego poruszania się po królowej polskich rzek na najpopularniejszym odcinku między mostami Łazienkowskim a Gdańskim na podstawie wytyczonego przez zarządcę szlaku, własnych pomiarów batymetrycznych oraz ogromnego doświadczenia osób realizujących projekt. Projekt „przeWODNIK nawigacyjny po warszawskiej Wiśle” był możliwy do zrealizowania dzięki współfinansowaniu przez m.st.Warszawa.


Dzielnica Wisła, warszawski odcinek Wisły, jest ponownie, po wielu dekadach, odkrywany do żeglugi amatorskiej. Jednak w opinii większości jawi się jako akwen trudny, niebezpieczny dla sprzętu oraz wymagający doskonałej znajomości warunków. Fundacja pragnie to zmienić. Stworzyliśmy nawigacyjny przewodnik po warszawskim odcinku Wisły, aby pomóc amatorom żeglugi i turystyki wodnej, całemu środowisku wodniackiemu, jak i osobom stawiającym pierwsze kroki na Wiśle.W tym przewodniku zebraliśmy ponad 20 lat doświadczeń praktyków pływających po Wiśle – członków Fundacji i ich przyjaciół. Pływających niemal codziennie – od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Także przy bardzo niskich stanach wody.

Konrad Zatoński
Prezes Fundacji Wisła Warszawie

Przewodnik nawigacyjny po Wiśle odcinka warszawskiego składa się z:

  • rekomendowanego przebiegu szlaku żeglownego do korzystania w urządzeniu mobilnym (track),
  • zestawu instrukcji do uruchomienia na powszechnych urządzeniach z systemami Android i iOS,
  • dwóch locji –  ilustrowane opisy szlaku żeglownego, osobno dla płynących w dół i w górę rzeki z uwzględnieniem ich punków widzenia
  • informacji obejmujących wprowadzenie, sposoby nawigacji, charakterystykę akwenu, użyteczne informacje i kontakty,
  • przebiegu szlaku – najlepszy, rekomendowany przez nas  przebieg szlaku żeglownego wraz z  podejściami do portów, nabrzeży i plaż.

Instrukcja instalacji na Androida

Android – OsmAnd Maps

1. Zainstaluj OsmAnd Maps z Sklepu Play https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand&hl=pl

2. OsmAnd Maps zaproponuje ci pobranie mapy regionu, pobierz „województwo mazowieckie” 3.

3, Pobierz pliki map w formazie .KLM na Androida:

Szlak żeglowny >>

Podejścia >>

Kilometraż >>

4. Wybierz „Pobrane pliki” wybierz plik.  „Otwórz w aplikacji OsmAnd”.

5. Otworzy się OsmAnd. Wybierz „Wyświetlanie na mapie”.

6. Zobacz przebieg szlaku na mapie. Powtórz czynności od pkt. 3 pozostałych plików.

7. Aby skorzystać z nawigacji wysuń menu i wybierz „Nawigacja”.

8. Wybierz ślad „Szlak żeglowny” i Start. Gotowe!

Instrukcja instalacji na Apple IOS

Apple IOS – OsmAnd Maps

1. Zainstaluj OsmAnd Maps z AppStore

https://apps.apple.com/pl/app/osmand-maps-travel-navigate/id934850257?l=pl

2. OsmAnd Maps zaproponuje ci pobranie mapy regionu, pobierz „województwo mazowieckie”

3, Pobierz pliki map w formazie GXP na Apple IOS:

Szlak żeglowny >>

Podejścia >>

Kilometraż >>

4. Wybierz „Pobrane rzeczy” i wybierz nazwę pliku (nie symbol lupy obok pliku)

5. Wybierz symbol udostepniania, przesuń do „Więcej”

6. Wybierz „Kopiuj do: OSMAnd Maps” lub kliknij w ikonę aplikacji OSMAnd Maps.

7. Twój iPhone przeniesie Cię do OSMAnd Maps. Wybierz „Wyświetl na mapie”.

8. Zobacz przebieg szlaku na mapie. Powtórz czynności od pkt. 3 pozostałych plików.

9. Aby skorzystać z nawigacji wysuń menu i wybierz „Nawigacja”.

10. Wybierz ślad „Szlak żeglowny” i Start. Gotowe!